SanquinGraag vraagt Sanquin Bloedbank Uw aandacht voor het volgende. O-negatief bloed (bloedgroep O Rhesus D negatief) is een waardevolle bloedgroep. Deze bloedgroep is de enige die zonder risico kan worden toegediend als er geen tijd is om de exacte bloedgroep te bepalen. Veel verkeersslachtoffers hebben hun leven te danken aan O-negatief bloed. Dit bloed is met recht bloedmooi!


Nieuwe donors
De vraag naar O-negatief bloed is en blijft groot. Om in de toekomst aan de vraag naar dit type bloed te kunnen voldoen, zoekt Sanquin Bloedbank nieuwe O-negatieve donors. Donors van andere types bloed zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Donors werven
Van de Nederlandse bevolking heeft slechts 7% O-negatief bloed. Sanquin Bloedbank vraagt U daarom te helpen met het werven van nieuwe donors.

Meer informatie
Voor meer informatie of directe aanmelding kunt U gratis het telefoonnummer 0800-256332265 bellen of op website www.O-negatief.sanquin.nl Als Sanquin Bloedbank Uw aanmelding heeft ontvangen, wordt U als nieuwe donor eerst voor een keuring uitgenodigd waarbij de bloedgroep wordt bepaald. Sanquin Bloedbank dankt U bij voorbaat voor Uw hulp.

Bloed is leven

Bloedgroep en oproepfrequentie

Waarom wordt de ene donor vaker opgeroepen dan de andere?

Niet alle donors van volbloed worden even vaak uitgenodigd om bloed te geven. Dat hangt voor een deel samen met de bloedgroep (A, B, AB of O) en rhesusfactor (die kan positief of negatief zijn) van de donor. U kunt A-positief, A-negatief, B-positief, B-negatief, AB-positief, AB-negatief, O-positief of O-negatief bloed hebben.

Voor Nederland geldt:

  • Bloedgroep A - 42%
  • Bloedgroep B - 8%
  • Bloedgroep AB - 3%
  • Bloedgroep O - 47%

Voor de rhesusfactor geldt dat in Nederland 15% van de bevolking rhesusnegatief is. Van sommige bloedgroepen is meer bloed nodig dan van andere. Afhankelijk van de vraag door ziekenhuizen roept Sanquin Bloedbank U op voor een donatie.

O-negatief bloed
De ziekenhuizen streven ernaar om patiënten die bloed nodig hebben, bloed van de eigen bloedgroep toe te dienen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Bij spoedgevallen is er soms geen tijd om de bloedgroep te bepalen. De patiënt krijgt dan een transfusie met O-negatief bloed. Omdat dit bloed aan alle patiënten gegeven kan worden, worden donors met O-negatief bloed daarom vaker opgeroepen. Sanquin Bloedbank hoopt dat, wanneer het heel hard nodig is, U bereid bent een keertje extra te komen.

Zeldzame bloedgroep
Donors met een bloedgroepAB-positief en B-negatief worden minder vaak uitgenodigd om bloed te komen geven. Deze bloedgroepen komen in Nederland minder vaak voor. Er zijn dus ook minder patiënten die deze bloedgroepen nodig hebben. De vraag van ziekenhuizen naar deze bloedgroepen is dan ook kleiner. Personen met de bloedgroep AB-positef en B-negatief zijn dringend nodig voor het geven van plasma. Er is namelijk landelijk een groot tekort aan plasma. Plasma bevat o.a. bestanddelen die een rol spelen bij de bloedstolling. Voor meer informatie over plasma geven, kunt U de folder "Plasmaferese" meenemen bij Uw bezoek aan de bloedbank.

Locatie
De plaats waar U bloed geeft is ook bepalend voor het aantal keren dat U een uitnodiging van Sanquin ontvangt. Op vaste locaties worden wekelijks afnamesessies verzorgd. Een mobiel team bezoekt daarnaast nog vele andere gemeenten. Het aantal sessies voor deze mobiele locaties wordt over een heel jaar verdeeld, wat kan betekenen dat Sanquin in Uw gemeente maar 1 keer per maand of 1 keer per halfjaar komt.

Vragen?
Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U contact opnemen met de afdeling Donoradministratie, tijdens kantooruren telefonisch (gratis) te bereiken op 0800-5115 Daarnaast verwijst Sanquin U ook graag naar haar site: www.sanquin.nl

 

Uw bloed is terecht bloedmooi!